Структура лікарсько-фізкультурного диспансеру

Функції лікарсько-фізкультурного диспансеру

Організаційно-методичне керівництво

Контроль

Контроль за діяльністю лікарсько-фізкультурної служби щодо медичного забезпечення занять масовими формами фізичної культури, застосуванням лікувальної фізкультури та інших немедикаментозних методів в реабілітації осіб, які перенесли травми і захворювання;

Диспансерне спостереження

Лікування спортсменів

Лікування спортсменів, прикріплених до диспансеру, відповідно до ``Положення про лікарський контроль за особами, які займаються фізичною культурою і спортом, аналіз причин спортивного травматизму і відхилень в стані здоров'я спортсменів і розробку заходів щодо їх профілактики та лікування.

Організація медичного обслуговування

Навчально-тренувальних занять

Організація медичного обслуговування навчально-тренувальних занять, зборів, спортивних змагань і оздоровчо-масових фізкультурних заходів із залученням інших лікувально - профілактичних установ.

Проведення консультативного прийому

З метою видачі рекомендацій

Проведення консультативного прийому населення з метою видачі рекомендацій по оздоровчим руховим режимам, загартовування, щодо застосування засобів і методів фізичної культури і спорту з метою формування здоров'я у різних вікових груп населення.

Експертиза

Проведення експертизи спортивної працездатності.

Вивчення

Впливу фіз виховання

Вивчення впливу фізичного виховання на стан здоров'я і фізичний розвиток дітей дошкільних і освітніх установ, надання методичної допомоги в організації лікарського контролю за фізичним вихованням, звертаючи особливу увагу на учнів, віднесених за станом здоров'я до спеціальної медичної груп, а також займаються спортом.

Контроль

реабілітації

Контроль за організацією широкого впровадження лікувальної фізкультури в систему медико-соціальної реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів, інвалідів праці, ВВВ, воїнів АТО, осіб, які постраждали від наслідків екологічних катастроф і військових дій.

Досвід роботи

Узагальнення досвіду роботи з різних розділів діяльності лікарсько-фізкультурної служби, проведення семінарів, конференцій, нарад

Підвищення кваліфікації

медичних працівників

Підвищення кваліфікації медичних працівників загальної лікувальної мережі, вихователів дитячих дошкільних установ, викладачів освітніх установ з питань оздоровлення засобами фізичної культури і спорту.

Пропаганда

ЗОЖ

Проведення пропаганди здорового способу життя серед займаються фізичною культурою і спортом, а також серед різних верств населення, звертаючи особливу увагу на вплив рухових режимів у формуванні здоров'я.

Офіційна статистична інформація

Всього займається фізичною культурою і спортом
482164
в т.ч. в м.Одесі
360112
Діючі спортсмени в складі ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ
214
Майстри спорту України міжнародного класу
49
Кандидати в майстри спорту України
607
Спортсмени 1 розряду
631
Займаються в групах ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ
31151
в т.ч. в місті Одесі
13276
Займаються в спортивних секціях з визнаних в Україні видів спорту
119140
в т.ч. в місті Одесі
33641