ЛІКАРСЬКО-ПЕДАГОГІЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Розділ роботи з лікарського контролю у фізичному вихованні: дослідження, що проводяться лікарем безпосередньо в умовах навчальних занять, спортивних тренувань і змагаються. В.-п. н. доповнюють собою лікарські обстеження займаються физич. вправами і спортом, що проводяться в кабінеті. Гл. завдання В.-п. н .: ознайомлення з умовами, організацією і методикою занять; вивчення їх впливу на організм займаються для визначення відповідності використовуваної методики і режиму тренування станом здоров'я, рівнем підготовленості і тренованості; визначення стану загальної та спеціальної тренованості котрі займаються; уточнення планування навчально-тренувального процесу на основі даних спостережень лікаря. Зміст і методика В.-п. н. залежать від конкретного завдання, к-раю ставиться при їх проведенні.
$
Ознайомлення з умовами, організацією і методикою занять здійснюється лікарем шляхом їх відвідування, бесід з викладачем (тренером), перегляду планів навчальних занять, індивідуальних або групових тренувань. При В.-п. п. важливим є ведення протоколу занять, в к-ром відзначається зміст окремих частин, тривалість їх і всього заняття в цілому, оцінка спортивно-технічні. результатів; щільність заняття визначається шляхом хронометражу. Для оцінки правильності планування заняття (послідовності вправ, їх інтенсивності і т. П.) Визначають фізіологічну криву уроку.
$
При дослідженні впливу навантаження заняття під час В.-п. н. користуються звичайними клініко-фізіологічними методами дослідження, а також методиками, спеціально розробленими для лікарських досліджень в природних умовах спортивної діяльності. Найчастіше застосовуються (доступні в будь-яких умовах роботи лікаря) оцінка физич. стану займаються за зовнішнім виглядом, їх розпитування, визначення пульсу, кров'яного тиску, ваги тіла, життєвої ємності легень, максимальної легеневої вентиляції, дослідження нервової системи. При В.-п. н. використовуються також інструментальні методи дослідження - електрокардіографія, осцилографія, оксігемометрія; дослідження електричної чутливості ока. Важливим доповненням при вивченні впливу навантаження занять є випробування з додатковим навантаженням. Залежно від умов в одних випадках вдаються до короткої, в др до більш поглибленої методиці лікарських досліджень.
$
Повторні В.-п. н. на тренувальних заняттях і змагаються. дозволяють визначити здатність спортсменів до максимальних за тривалістю і інтенсивності м'язовим зусиллям, виявити ступінь розвитку у них якостей рухової діяльності (швидкості, сили, витривалості), визначити їх загальну физич. підготовленість і спеціальну тренованість. Такі спостереження допомагають також своєчасного виявлення у спортсменів ранніх ознак перенапруги або перетренованості. Особливо цінними для визначення стану тренованості спортсменів є випробування з повторними навантаженнями, специфічними для обстежуваних, і великими тренувальними навантаженнями. Результати В.-п. н. дають лікаря важливий матеріал для лікарсько-спортивних консультацій педагогу, тренеру і спортсменам з різних питань організації, методики і режиму занять физич. культурою і спортом.
$